Oplev Danmarks ældst bevarede redningsbåd

Redningsbådes museet ved vesterhavet

Nymindegab redningsstation

Med udsigt ud til Ringkøbing Fjord ligger Nymindegab redningsbådsmuseum placeret på Redningsvejen mellem de få sommerhuse og tæt på Nymindegab Kro. Redningsbådsmuseet drives af Nymindegab Museum, der hører under Varde Museum. Her kan du læse om redningsvæsenets historie, der vises gennem billedeudstillinger og forskelligt redningsudstyr og dermed lære om redningsarbejdet ved Jyllands vindrige vestkyst.

Den ældst bevarede redningsbåd

Redningshuset er et typisk og gammelt redningshus med store, grønne porte med to korslagte dannebrogsflag. Bygningen er fredet og har været redningsbådsmuseum siden 1979. I redningshuset står Danmarks ældst bevarede redningsbåd i sin originale bygning, og den står klar til aktion og er udrustet med raketter, affyringsmekanisme, redningsliner, lys og redningsstol. Båden blev bygget i 1890 på Orlogsværftet i København.

Redningsstationens historie

Redningsstationen Nymindegab blev i 1857 oprettet som bådstation. Den fungerede indtil Redningsvæsenet blev nedlagt i 1975, og selve bådstationen blev nedlagt i 1965. Båden blev herefter opbevaret på Nationalmuseet i København, men kom tilbage til Nymindegab i 1977. Redningsstationen har tidligere været sydligere placeret og har været flyttet flere gange i takt med at “gabet” flyttede sig. Men i 1893 fik redningsstationen sin nuværende placering. I tiden hvor redningsstationen var aktiv, blev der redet ca. 135 menneskeliv, og der hørte til stationen tolv mand og fire reserver.

Redningsbåd

En fortælling fra en redningsaktion

≫Hanna≪ af Drammen
Norsk bark
Besætning: 10, Kaptajn Andersen
Ladning: brænde
Rute: Drammen til Hartlepool
Strandingssted: Henne Strand
Årsag: Storm
Vejr: NV, storm, byget luft, svær sø

Redningsaktionens forløb:
≫Fredag eftermiddag fik jeg en melding af bådmand Jens J. Schmidt, at et skib styrede mod land op efter Nymindegab, og der var stor sandsynlighed for, at skibet ville strande. Der blev straks sendt bud til mandskabet og hesteejerne, som alle mødte ved stationen ca. kl 6 1/2, da var skibet ca 1/4 mil fra land sydvest for stationen, og vi så dem tænde blus. Båden blev da straks taget ud af huset, og raketapparaterne læssedes på en af de medbragte vogne. Opsynsmanden og 4 af mandskabet kørte forud langs stranden med raketapparaterne. Formanden og det øvrige mandskab kørte med båden og dens tilbehør, men da det var meget mørkt, kom hjulene uden for sporet og skar ned i det løse sand, så transportvognen med båden væltede ved nedkørslen til Gabsiden, men blev så hurtigt som muligt læsset på vognen igen og kørt rask af sted sydpå langs stranden. Opsynsmanden og de 4 mænd, som kørt med raketapparaterne, kom til strandingsstedet, som var i Henne strand ca. 1 mil syd for stationen. Skibet var strandet ca. kl. 7 omtrent 250 alen fra land på anden revle, hvor det atter viste blus. Rigningen var kappet. Stativet stilledes op på stranden, så meget i læ af skibet som muligt, raketten affyredes med elevationen 24 grader, og skibes besætning opfangede straks raketlinen. Stjerteblokken med udhalingslinen og det dertil hørende bræt blev stukket på raketlinen. De halede fra skibet rask ind på linen, men det gik langsomt med udhalingen, da en del af rigningen lå i læ af skibet, da der tilmed var så stærk en strøg


Adresse

Vesterhavsvej 327, 6830

Small Danish Hotels
Horesta
Horesta Safe To Visit
Tripadvisor